Saker jag har skrivit


In english
Här nedan följer en lista på saker jag (och, i ett fall, min fru Jane) har skrivit. I många fall kan man ladda ned dem som .htm eller .pdf - filer.
För att kunna läsa .pdf-filer måste man ha läsprogrammet Acrobat Reader. 
Det programmet kan man ladda ned gratis genom att klicka här.
= skrivna på svenska
= skrivna på engelska
Günther, F. and C. Folke, 1993. Characteristics of Nested Living Systems. Journal of Biological Systems, 1 (3), p 257-274
  1988. Samhällsstruktur och fosforflöde (Societal Structure And Phosphorus Flow) Humanekologi: 7 Nr 3-4. Lund
  1989. Ekobyar, ekologiskt anpassad och resurssnål bebyggelse., Eco-villages, ecologically adapted and resource saving settlements. Falun. Sweden: Ekokultur förlag
  1990a. Kan ekologisk planering leda till minskad belastning på Östersjöregionen? Rapport. Institutionen för Systemekologi Stockholm
  1990b. Kommentarer till "Förslag till översiktsplan for Landskrona kommun 
Rapport, Institutionen för stadsbyggnad, Lund
  1991a. Jordbruk och bosättning i samverkan - en lösning på miljöproblem? 
Forsknings- och försöksnämnden för alternativ odling, Rapport 9. SLU. Uppsala
  1991b. Ecologically Sustainable Settlements. in Human responsibility and Global Change Proceedings from the International Conference on Human Ecology in Göteborg, June 9-14 1991. eds. Lars O. Hansson & B. Jungen. pp. 368-378.
1991d. Qi in Chinese Feng-Shui Philosophy and the Concept of Exergy: A Comparision. Report, Department of Systems Ecology, Stockholm University
  1992a. Man in Living Systems. Proceedings From The First International Symposium on Bioeconomics, November 28-30, 1991, Rome. Nagard; Milano pp. 259-275
  1992b. Resurshushållning i Emå-området: Problem och Möjligheter. Rapport. Institutionen för Systemekologi, NRMI, Stockholms Universitet
  1993a. Phosphorus flux and Societal Structure. In Proceedings form the Stockholm Water Symposium Aug. 11-14, 1992. Stockholm Water Co. pp. 267-298 ISBN 91-971929-4-5, ISSN 1103-0127
  1993b. Systemekologi och samhällsplanering (Systems Ecology and Societal Planning) I Per G. Berg., red.: Biologi och Bosättning. Institutet för framtidsstudier och Natur och kultur.
  1993c. What is Living Systems? And which are the Rules? In Salomonsson, L. , E. Nilsson and T. B. Jones (eds.) . Agroecosystems and Ecological Settlements Proceedings from a colloquium in Uppsala, May 27-31 1991 Svedish University of Agricultural Science, Division of Ecological Agriculture.
  1993d. A Sustainable Agriculture. Paper 93-11-11 for Nordiska Jordbruksforskares Förening SLU, Ultuna
  1993e. Ekokommunernas översiktsplaner (A survey of the general planning in the eco-muncipality group) Rapport till Boverket.
  1994c. Self-organisation in systems far from thermodynamic equilibrium: Some clues to the structure and function of biological systems. M.Sc.dissertation, Department of Systems Ecology, Stockholm University
  1994d. Phosphorus Flux and Societal Structure. PM for the Habitat II Conference. Written by request from the Swedish EPA, June 1994
   Günther, F. och K-V Abrahamsson,(eds) 1994.Kökarprojektet - en humanekologisk studie av ett ösamhälle. Sammanställning av en undersökning gjord av studenterna på C- kursen i humanekologi vid Lunds universitet och C4- kursen i naturgeografi vid Umeå universitet.
Günther, F. (ed.), 1995 Hvenprojektet En humanekologisk undersökning av ön Hven utförd av 41-60 p kursen i Humanekologi, Lunds Universitet, september 1995
  1995a. Den kinesiska Feng-Shui filosofin som ett förbindelsesteg mellan ekosystem och människor. Association for Ecological Design, Svedala, February, 1995.
 1995b. Förenklad avloppshantering med hjälp av källseparerande avlopp: Exemplet Engeshöjden. Systemskiss, Kostnadsberäkningar. Rapport till Skanska Norrland.
1995c. Livsmedelssystemet: Samverkande lösningar för miljö, ekonomi och minskad sårbarhet. K. Skogs-o. Lantbr. Akad. Tidskr. 134:6, p. 41-49
1995d. Simplifying waste water treatment by source separation: Outline for a biologically based grey water purification plant.Proceedings from the UNESCO symposium on Integrated Water Management in Urban Areas, Lund, 26-30 september 1995
1997a: Kretsloppsön Hven Sammanställning för Landskrona Kommun i samband med Ag21-ansökan till Miljödepartementet
1997b. Hampered Effluent Accumulation Processes: Phosphorus Management and Societal Structure. Ecological Economics, 21, 159-174. Elsevier
1997c. Regnskogarna kyler jorden. I: Jorden vi värmde, SNF:s årsbok 1997.
1997d. Stadens predikament. I: Nyström, L. (red.) Stadslandskapet -- sönderfall eller läkning? Stadsmiljörådet 1997.
  1998a. Converting linear flows into cycles. The phosphorus flux in Sweden as an example. In Implications and Applications of Bioeconomics, Proceedings from the Second International Conference of the EABS, Palma de Mallorca March 11-13, 1994 pp. 199-216
1998b. Innovative Technology, Kimberley. Report, April, 6, 1998. Report. Hifab International AB/SIDA
1998c. Phosphorus management and societal structure. End report to AFR.  Vatten, 98:3
1999. Sårbarhet. Artikel för Hushållningssällskapet i Skara
2000a. Waste water treatment by source separation. Ecological Engineering Vol 15 Iss 1-2, p.139-141

2000b.Vulnerability in agriculture: Energy use, Structure and Energy Futures. Paper presented at the INES conference, KTH, Stockholm, June 15, 2000
2001a.Varifrån kommer maten? Artikel i Boken om Fyris torg, Vallmo förlag. Planerad utgivning 2002
2001b. Fossil Energy and Food Security. Article for Energy and Environment Vol 12:4 p.253-275.

2001c. Making Western Agriculture more Sustainable. In: Douthwaite, R. Jopling, J. :FEASTA review, 1, pp. 130 - 146
2002a Ruralisation - Integrating Settlements and Agriculture to Provide Sustainability.
Proceedings from the NJF-seminar No. 327 Urban Areas - Rural Areas and Recycling - The organic way forward? Copenhagen, Denmark 20-21 August 2001.
Darcof Report no. 3, Copenhagen August 2001 Ladda ned hela rapporten. OBS: 4.3 MB!

2003a. Sustainability through local self-sufficiency. Paper presented at the FEASTA/Tiperrary Institute conference: Irland's Transition to Renewable Energy, Tiperrary, Oct 31 - Nov 2, 2002. In Douthwaite, R. (ed). Before the Wells Run Dry: Irland's Transition to Renewable Energy. FEASTA, Dublin 2003. ISBN 1 84351 037 5
2003b Wetpark - not a new way to purify water. Artickel för EcoEng Newsletter Dec. 2003 om Rönås våtpark


Min fru har skrivit en artikel som jag tycker är viktig i detta sammanhang och därför har med här:
Günther, J., 1995. Det Gamla Genarp — Åren 1800—2050. Lärobok i Regionskunskap. 
Examensarbete i kulturgeografi, Lunds Universitet
(OBS! denna fil är stor, 6,8 MB. Ladda inte ned den med ett modem!)

Jag har också skrivit en del som närmast kan betecknas som skönlitteratur

Jag har också översatt böcker. En lista finns här.
 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06