Våtparken
Nettoproducent?
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Javisst: Från teknikhuset kommer c:a 400 kubikmeter orenat vatten varje år.
Dessutom samlas omkring 700 kubikmeter regnvatten upp från taket.

När det har passerat genom dammsystemet (efter ungefär ett år) har man 1 100 - 1 200 kubikmeter vatten av nära nog dricksvattenkvalitet.

Överskott: 700 kubikmeter som kan användas av behövande närboende.Utan dammarna hade man använt 400 kubikmeter rent vatten om året.
Nu levererar man 1 100 kubikmeter om året (nettoproduktion).
400/1 100 = 1.75, dvs. ungefär 175% vattenbesparing