Sortering eller separation?

Vad skall man säga egentligen?

Språkbruket för dessa två ord är vacklande.
Min uppfattning är att SORTERING innebär att man delar upp något som redan är blandat, medan SEPARATION innebär att man håller isär något -- icke-blandning.
Det bör därför heta 'Källseparerande toaletter' och inte 'Källsorterande', på samma sätt som man talar om källseparation av annat avfall (= icke-blandning). Åtminstone om man aldrig blandar urin och fekalier.
Det bör framför allt inte heta 'Urinsorterande', eftersom 'sortering' i detta fall syftar på 'urin'. 'Exkrementsorterande' kanske?
Nedan utdrag ur SAOB, med bilder framställda av mig.

SORTERA, -ing. sortera (ngt) gm att lägga de olika “sorterna"
;i var sitt fack l. rum; stundom i allmännare anv.: inordna. >
Ordna i grupper (av osorterat material); i fråga om det krossade rågodset 
Vid anrikning: sortera (godset) efter olika kornstorlek;
Avlägsna (ngt) från (ngt),  sortera bort
SEPARERA: Särskilja beståndsdelar, Uppdela ngt. i grupper;
åtskilja l. uppdela l. fördela;äv. med avs. på enhet bestående av 
personer l. djur osv.: uppdela l. fördela

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06