Våtparken
Noldes undersökningar från Berlin
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Nolde redovisar en undersökning från Berlin.
I denna delar han in gråvattnet i olika föroreningsgrader:


I. Low polluted, hushållsgråvatten utan diskvatten, dvs. enbart dusch- och tvättvatten. Totalmängden coliforma bakterier anges här till 105 – 106, vilket är 0,001 – 0,1% av innehållet i svartvatten (SNV 87:6)

II. Medium polluted, huvudsakligen tvättvatten från där man tvättat blöjor, men inget diskvatten. Totalmängden coliforma bakterier anges här till 106 – 107, vilket är 0,01 – 1% av innehållet i svartvatten (SNV 87:6).

III. Highly polluted, i hushåll med vattensparande anordningar. Total-mängden coliforma bakterier anges här till 106 – 107, vilket är 0,01 – 1% av innehållet i svartvatten  (SNV 87:6).

Olika uppgifter om gråvatten

Andra undersökningar uppvisar siffror av ungefär samma storleksordning.

 

Både från det förväntade resultatet och de faktiska undersökningarna kommer man fram till att det vatten som behandlas av anläggningen är av Noldes klass I, Low polluted