BOD betyder 'Biological Oxygen Demand' och är en uppskattning av hur mycket organismer (t.ex. bakterier och dött organiskt material det finns i vattnet. Den understa gränsen man kan uppskatta är omkring 3. Därefter anger värdet <3. I analyserna har jag använt värdet 0 i dessa fall.