Projekt


In english

Ekologisk Anpassning med Mänskliga Bosättningar 

Detta är titeln på min doktorsavhandling. Avsikten med den är att finna en väg mellan grundläggande termodynamiska och ekologiska principer och konstruktionen av mänskliga samhällsstrukturer.

Våtparken vid Teknikhuset i Kalmar 

Med hjälp av denna damm- och strandanläggning har det nya Teknikhuset vid Kalmar högskola blivit en nettoproducent av renvatten. 

Gudmundsparken

En dammanläggning vid Kalmar sjukhus, Gudmundsparken som tar hand om regnvattnet från området är färdigställd sedan ett par år. Meningen är att dammarna skall kunna rena vattnet till den grad att det går att använda som bruksvatten inom sjukhusområdet. 

Agenda 21 

Jag har lett ett Miljö-forumprojekt, Stad och Land, vid Lunds kommun. För närvarande håller vi på att utveckla ett planerat bostadsprojekt vid Råbylund, strax öster om Lund. Kan man bygga på Skånes bästa åkermark? 

Robertsfors

Detta är ett projekt som går ut på att försöka göra en svensk genomsnittskommun bibehållbar.

Alskog park

Här handlar det om att göra en besöksanläggning med stora växthus, och samtidigt ett fungerande kretsloppssamhälle. Projektet ligger fortfarande i sin linda och ägs av Hassela Gotland med stöd av högskolan på Gotland och länsstyrelsen.

 

Den folkeväggen

Detta projekt har lett till utformning och tillverkning av byggstenar för att på ett enkelt sätt kan bygga Sanitas-murar för odling, gråvattenrening och vattenbesparing i torra klimat eller i växthus. Också en större variant är under utveckling.

 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06