Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Svartvatten

När vi har blandat urin, fekalier och gråvatten får vi ett slags avloppsvatten som vi brukar kalla svartvatten.

Denna produkt innehåller för mycket bakterier och växtnäringsämnen för att vi skall kunna bli kvitt den på något enkelt sätt.

Därför måste vi skicka denna blandning till ett reningsverk för 'rening'. Där ser vi till att den åtminstone inte är direkt skadligt (eg. 'i överensstämmelse med myndigheternas föreskrifter') att släppa ut i den övriga naturen igen.