Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Urin

Volume (l*pers-1*day-1)
c.a 1,4
N (g*pers-1*day-1)
11,0
P (g*pers-1*day-1)
1,0
Volume (l*pers-1*year-1)
c:a 500
N (kg*pers-1*year-1)
4,0
P (kg*pers-1*year-1)
0,4
N-conc., (mg/l)
9 810 
P-conc., (mg/l)
892 
N/P-ratio
11
Notes
Primary
sterile
 • Urin är sterilt när det lämnar kroppen (om man inte lider av blodförgiftning eller någon liknande sjukdom).
 • Det är ett utmärkt växtnäringsämne (spätt 10-15 ggr för att inte 'bränna' växterna)
 • Det angrips lätt av bakterier, som livnär sig på urinämnet. Därefter blir ammoniumjonen fri och kan lätt övergå till ammoniak, som luktar illa och lätt kan försvinna i gasform.
  För att undvika detta kan man
   a) surgöra  (t.ex. genom att tillsätta socker och mjölksyrebakterier)
   b) kyla (t.ex. genom att gräva ned tanken i jorden så att den håller sig sval)
   c) hämma bakterietillväxten (genom att tillsätta tvål eller något annat tvättmedel)
 • Blandas urin med fekalier uppkommer snabbt dålig lukt. Det beror på att fekalierna innehåller bakterier (bl.a. micrococcus ureae) som snabbt bryter ned urinämnet. Dessutom frigörs andra ämnen, skatoler, vilka är bland de mest illaluktande ämnen vi känner.
 • Vid kontakt med jord sker en mycket snabb nedbrytning av urinämnet, och en ammoniakavgång sker (viket både luktar illa och är en förlust av växtnäringsämnen).
  Om man vill använda urin som växtnäringsämne är det därför mycket viktigt att det snabbt myllas eller spolas ned i jorden.
 • Vår vanligaste användning av urin är emellertid att betrakta det som en förorening och blanda det med fekalier och avloppsvatten.