Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Men skulle man inte kunna använda något annat....?

Om fosfor nu är så sällsynt, skulle man inte kunna använda något annat i stället?
 

För det första: Är det så viktigt med fosfor?

Bortsett från att vi har det i benstommen, skulle vi  inte kunna tänka eller utföra några som helst andra aktiviteter i kroppen utan fosfor.
För detta behövs nämligen ATP.

I DNA-strängen, som bär på vårt biologiska arv, hålls nukleotiderna ihop med fosforbaser.
Utan fosfor, ingen genetik.
 

För det andra: Kan man inte byta ut det?

Skulle vi inte kunna byta ut det mot något annat, om det skulle bli brist på fosfor, precis som man kan byta koppar mot aluminium i elledningarna när kopparn börjar bli dyr? (Substitution. Teorin famhålls av nånga ekonomer)

I periodiska systemet hittar man ämnen med liknande egenskaper under varandra. Vad står under fosfor?

Just det.