Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Ekosystemets sätt att återvinna begränsande resurser kan beskrivas med hjälp av den regenerativa cykeln.

Den går till på följande sätt: 

  • Rekonstruktion De gröna växterna kombinerar enkla substanser (H2O, CO2, NO3-, PO42- etc.) till högt organiserade substanser (kolhydrat, proteiner, pelargoner, nötter) med hjälp av solljusets exergiinnehåll.
  • Konsumtion Det mesta av produkterna förbrukar växterna själva, men det som blir över blir mat (=exergikälla) för syreandande djur och andra organismer.  När sådana utnyttjar exergin i maten omvandlas större delen av den till enkla, exergifattiga, substanser. Det återstående (ofta mindre än en tiondel) blir djur.
  • Återvinning För att växterna skall kunna utnyttja restprodukterna för rekonstruktion måste de se till att de blir tillgängliga.Vatten, koldioxid etc. kan de ta upp ur luften, men många markbundna substanser (som NO3- och PO42-) måste de ha hjälp av mikroorganismer med. För att det skall ’löna’ sig för mikroorganismerna att föra dessa ämnen till växtrötterna måste växten ’betala’ med exergirikt socker som den framställt. Uppemot 30% av primärproduktionen hos växten kan gå åt till detta.

Nettoprocessen är att exergirik solstrålning omvandlas till exergifattig värmestrålning. För att denna process skall bli så effektiv som möjlig (jfr. ekosystemets mognad) är det nödvändigt att återföra begränsande växtnäringsämnen till växterna. Ju bättre systemet är på detta, desto bättre kan det ta upp solljusets exergi.