Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Förnuftig naturresurshushållning.

Det är sådant som bl.a. Det Naturliga Steget talar om.

Här är det t.ex. fråga om att inte ta ut så mycket ur naturen att den slår bakut.

Eller att inte belasta den för hårt.

Eller inte bryta giftiga metaller ur jordskorpan och sprida ut dem så att det tar miljontals år för bakterierna att få ned dem igen.

Eller inte hitta på nya ämnen som det kan ta hundratals år för bakterierna att komma till rätta med.