Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Djur äter mer än de växer

Det betyder att större delen av maten blir gödsel.

Vid t.ex. svinproduktion måste man ge grisen åtminstone dubbelt så mycket mat som den växer.

Det innebär att, för varje gris man föder upp, blir det åtminstone ett kilo fosfor kvar i området.

Ofta håller man på med detta länge, och i stor skala.

Det blir som att ösa sand på ett bord.

Den fälla man på så sätt hamnar i leder till ett läckage av fosfor (och vattenlösliga kväveföreningar) och därmed till förlust av livsviktiga resurser , samt miljöförstöring.