Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Gråvatten = BDT-vatten = Bad-, Disk- och Tvättvatten

 
Volume (l*pers-1*day-1)
199
N (g*pers-1*day-1)
1,0
P (g*pers-1*day-1)
0,6
Volume (l*pers-1*year-1)
65 386
N (kg*pers-1*year-1)
0,4
P (kg*pers-1*year-1)
0,2
N-conc (mg/l)
5,0
P-conc.,(mg/l)
3,0
N/P-ratio
2
Notes
Low concentration of pollutants

Problemet med gråvattnet (som är det man har diskat, tvättat, badat och duschat i), är dess stora volym, över 65 kubikmeter per person och år.
En fördel är, å andra sidan, att det är relativt obetydligt förorenat.

Därför är det ganska lätt att rena med biologiska metoder.
Givet, naturligtvis, att man inte förorenar det med urin och fekalier.
För att undvika att göra något så dumt kan man använda sig av källseparerande toaletter.

Det finns naturligtvis olika typer av gråvatten, beroende på hur det har använts.