Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Fosfor

Utan fosfor inget liv.

Därför gäller det att organisera ett samhälle som både uppfyller de båda andra kraven och dessutom klarar av att hushålla med fosfor.

I ett sådant samhälle ligger jordbruket så nära bosättningen att fosforcirkulation blir möjlig även i situationer med låg tillgänglighet på energi.

Dessutom skall där naturligtvis finnas vissa tekniska lösningar som gör det möjligt.

Men, viktigast av allt, det måste också finnas en social organisation som behöver och finner sådant självklart.