Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Fekalier

 
Volume (l*pers-1*day-1)
0,15
N (g*pers-1*day-1)
1,5
P (g*pers-1*day-1)
0,5
Volume (l*pers-1*year-1)
56
N (kg*pers-1*year-1)
0,6
P (kg*pers-1*year-1)
0,2
N-conc (mg/l)
9 811 
P-conc.,(mg/l)
3 270 
N/P-ratio
3
Notes
Possible pathogen content. High dry mass.
 • Praktiskt taget alla de bakterier, virus och parasitägg som lämnar kroppen finns i fekalierna.
 • Fekalier innehåller en hel del växtnäringsämnen, som det är kortsynt att inte ta vara på.
 • För att undvika smittspridning bör dessa därför hygieniseras. Det finns olika metoder:
   a) KomposteringSjukdomsalstrarna (som egentligen är klemiga stackare som vill ha 37 grader, lagom fuktigt, mycket mat och så) klarar sig inte särskilt länge tillsammans med pigga jordbakterier. Efter ett halvår finns de inte kvar.
   Detsamma gäller virus  som å andra sidan kan klara sig genom ett reningsverk.
   Parasitägg klarar sig sällan heller mer än några månader i en aktiv kompost (med högre temperatur än 50 grader). Har man dessutom kompostmask  påskyndas och förbättras processen.
   b) Bränning. Fekalier har samma bränslevärde som björkved. Vid förbränningen förintas alla organismer i fekalierna. Vid förbränningen förvinner visserligen kvävet, men det mesta kvävet finns ju ändå i urinen. Läggs askan på åkern är ingen större skada skedd. Fosforn finns ändå med.
   c) Torkning. Torkningen innebär ett slags mellanting mellan kompostering och förbränning. Bor man i ett varmt och torrt klimat är detta en utmärkt metod, men här i Sverige är den väl knappast att förorda.
   d) Rötning. Har man stora mängder, går det naturligtvis att göra biogas av fekalier också (urin ger däremot ingen biogas). Men man skall komma ihåg att det krävs ungefär 1 000 personer för att åstadkomma lika mycket rötmassa som 200 slaktsvin, vilket brukar anses vara lönsamhetsgränsen. Vid termofil rötning (55 grader) sker en snabb hygienisering. Parasitäggen försvinner också.
    
 • Oftast betraktar vi emellertid fekalier som en förorening och blandar dem med urin och avloppsvatten.