Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Dräneringsvatten

För att komma till reningsverket måste det förorenades vattnet ledas genom ett omfattande ledningsnät.

Till detta läcker det också in vatten från den omgivande marken.

Dessutom släpper man också in dräneringsvatten, regnvatten, i ledningsnätet.

(Enligt Anders Linder på SNV har man gjort försök att göra täta ledningar, men då fick man källaröversvämningar i stället. Ledningsnätet har alltså också en viktig funktion som dräneringssystem)

För de 24 största reningsverken i Sverige, de s.k. A-reningsverken, är denna mängd av storleksordningen 80 m3 per person och år som blandas med det ursprungliga avloppsvattnet.

I beräkningarna i tabellen har jag låtsats att dräneringsvattnet är rent, men tyvärr är det nog inte det.