Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Anta, att en person står och öser sand på ett bord...Till en början kommer all sand att stanna kvar på bordet.
 

Men så småningom börjar det rinna av.
 
 


 

Och efter ett tag rinner det av lika mycket som han öser på.
Det har då inträtt ett tillstånd av dynamisk jämvikt.
 

Lite mer noggrant kan man beskriva det i nedanstående diagram:


 

  • Mättnadsfas: Förrådet ökar som en linjär funktion av inflödet (tills högen nått bordets kanter)
  • Ackumulationsfas: Läckaget blir allt större, vilket inebär att förrådet ökar allt långsammare
  • Jämviktsfas: När läckaget har kommit upp i samma storlek som inflödet ökar inte längre förrådet