Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Framme vid reningsverket

 
Volume (l*pers-1*day-1)
397
N (g*pers-1*day-1)
13,5
P (g*pers-1*day-1)
2,1
Volume (l*pers-1*year-1)
145 023 
N (kg*pers-1*year-1)
4,9
P (kg*pers-1*year-1)
0,8
N-conc (mg/l)
34,0
P-conc.,(mg/l)
5,3
N/P-ratio
6
Notes
Input of water from other sources

Det vatten som kommer fram till reningsverket är ett resultat av en omfattande blandning i flera steg.

  • Dessutom tillkommer en hel del tungmetaller från de ingående rördelarna, som ofta är tillverkade av skrotmetall (blandade bilar).
Volymen som till sist skall renas uppgår till omkring 145 m3 per person och år och innehåller alla växtnäringsämnen, tungmetaller och sjukdomsframkallande organismer som har samlats på vägen (några har kanske dött på vägen dit, förstås).