Leken går ut på att man skall skilja ett lock som det står 'Vindla' på, från ett som det inte står någonting alls på

2001-11-16

tass1